užvirinti

užvirinti
užvìrinti Š, Rtr; SD424, Sut, N, LL304, Šlč 1. tr. L, NdŽ, , 1 įkaitinti iki virimo temperatūros: Užvìrinti vandenį dėl žolelių J. Tau užvìrysiu, gal kovos gersi? DrskŽ. Ažvìrinau [v]andenio nėšinį katilą Dglš. Pirma užvìrysim vandenį, po tam sudėsim kiaušinius ir išvirsim Skrb. Ažvìrini vandenį su mėsa Arm. Užvìrydavo vandenį, pelenų užberdavo – būdavo šarmas Žg. Vandenį pastatai, užvìrini ir tada supili tą kvarbą Eiš. Užvìrini [ožkos pieną], tai kaip kumštis lieka tos varškės Sb. Dedu druskos, biškį rūgščiosios druskelės, cukraus, sudedu agurkus, įkamšau krapų ir užvìrintu tuo (marinatu) užpilu Žg. Tai tada, būdavo, selyklą sumali ir pradedi užvìrinęs vandenį saldyt Skp. Įplaka miltus į vandenį ir užvìrina, įpila ir y[ra] veršputrė Akm. Raugydavo [odas] –raugų tokių, daugiausiai alksnio luobų pridrožia pridrožia, vandenį užvìrina, sukiša Sk. Užpilk užvìrytu vandiniu Pns. Norint gauti maistingesnius bei sultingesnius produktus, reikia juos dėti į verdantį skystį ir skubiai užvirinti . | prk.: Nusistovėjęs ir geroje bačkoje sustiprėjęs alus dar labiau juos įkaitino, virinte užvirino J.Mik. Kad čia užvìrinom, tai jį (kaimyną) net iš kapų kas Slm. | refl. tr. NdŽ: Prisisamstau vandenio, pakuriu [ugnį] ir užsivìrinu DrskŽ. Užsivìrina vandenį, sumaišo tokį maišinį, užtaiso kubilą: ten įdeda medžiukų ant dugno, paskui įdeda šiaudų [darydami alų] Mšk. Tas bernas užsivirinęs vandens, tuos vaikus nuplikęs, nuvirinęs (ps.) Sln. 2. tr. iš naujo, pakartotinai užvirti: Papildžiau [bulvienę], dabar reikia užvìryt Mžš. 3. tr. virinant ar plikant pagaminti vaistinį nuovirą: Kada kiaulė serga raudonlige, tai užvìrini, užpili karštu [v]andeniu nasturtes ir paduodu Yl. | refl. tr.: Jeigut jauti kokį negerumą, žolių užsivìrini Kl. Užsivìrinu puplaiškių nuo pilvo Bb. 4. tr. virinant pelenus vandenyje pagaminti šarmą: Pelenus užvìrins, nusistovės šarmas, i plaus drabužius Akm. Par mus būdavo pelenų į [v]andenį pripila ir užvìrina, taip šarmą pasdarydavo Smal. 5. tr. virinant (ppr. rūdis) pagaminti naminius dažus: Gelžių primerkdavom į vandenį, užvìrindavom rūdes i laikydavom po savaitę Krž. 6. tr. per ilgai ar netinkamai virinant įjuodinti: Ažvìrinau rūbus, dabar nors dantim graužk Ktk. 7. tr. verdančiu vandeniu negyvai nuplikyti: Kai radau [gyvačiukus], ažvìrinau Skdt. 8. tr. Šlč, NdŽ kaitinant lydymosi temperatūroje užlydyti kiaurymę, užlituoti: Matuoklį sudaro statmenas vamzdis, kurio apatinis galas aklinai užvirintas sp. Šit jau užvìrino ir pradėjo kalti užvirytą geležį BM190(Šl). 9. intr. ppr. impers. NdŽ prk. imti labai šalti. 10. intr. ppr. impers. Snt prk. užkaitinti, užkepinti: Ažvìrino [karštis], i nėr bulbų Dglš. 11. intr. NdŽ, 1, Vdžg, Skr, Šk sukirsti, sušerti: Ažvìrink jam botagu per kojas Sl. Prisitaikęs užvìrino per ausį Mrj. Per strėnkaulį lazda užvìrino Žl. Seniau užstovas kai užvìrindavo botagu, tai nežinodavai kur lėkt Vžns. Kaime, būdavo, kad kas nors kuolu kad užvirindavo, rodos, į žemę iki smakro sukals A.Gric. Par tokią pelkę gali išvažiuoti, tik arkliams gerai užvìrink Ll. 12. intr. prk. imti staugti, užstaugti: Žiemą vilkai miške kad užvìrina, tai net baisu klausyt Trak.
◊ į akìs užvìrinti aštriai, atžariai pasakyti: Tep ir užvìrino akysa prieg visų Kpč.
kraũją užvìrinti Vlk sukelti aistrą: Toji jauna žydinti mergaitė užvirinusi jam kraują .
\ virinti; antvirinti; apvirinti; atvirinti; davirinti; įvirinti; išvirinti; nuvirinti; pavirinti; parvirinti; pervirinti; pravirinti; privirinti; suvirinti; užvirinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užvirinti — užvi̇̀rinti vksm. Užvi̇̀rinti pieną púode …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atvirinti — atvìrinti tr. K, Š, Rtr, NdŽ; Q50, SD1109, R327, MŽ13,52,438, N, S.Dauk, M, LL119, L, Ak 1. DŽ užvirinti: Pirma atvìrink pieną, tados duok vaikui gert Skrb. Pieną atvìrink, pagirdyk vaiką Krš. Saldį pieną atvìrinsiu, tujau rūgšto antdėsiu Žd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvirinti — išvìrinti tr. K, Š, Rtr, DrskŽ; D.Pošk, S.Dauk, LL288, L, PolŽ57 1. SD1204, R158, MŽ208, N, KŽ, Pln, Žž verdant pagaminti valgį ar gėrimą: Išvìrinau aš gerai verėną J. Tus batvinius išvìrys katele Gd. Kruopus liuobam išvìrinti sumaišiusi į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravirinti — pravìrinti tr. Rtr, KŽ 1. užvirinti: Aš pravìrinau puodą, virs dabar ir nuo mažos ugnies, nebėgs J. 2. per daug virinti, pervirti: A būsu pravìrinusi, leku greitai numo Krš. 3. NdŽ virinant gaminti valgį. | refl. NdŽ. 4. NdŽ nedaug pravirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privirinti — privìrinti 1. tr. K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ daug privirti: Reikia dabar privìrinti pilną katilą [v]andenio LzŽ. Privìrino puodą pilną smalos Slk. Ušėtką privìrini [v]andenio, tada marškiniuos pelenų gi pridedi Slk. Gerk, tėte, [pieną] gerk, aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antvirinti — antvìrinti (ž.) tr. lydant pridurti metalinę detalę: Pryšnagis y[ra] privirinamas, kad nudela (nudyla), kitą antvìrina Šts. virinti; antvirinti; apvirinti; atvirinti; davirinti; įvirinti; išvirinti; nuvirinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvirinti — apvìrinti tr. K, Rtr, KŽ; SD204, Sut, N, Ak, LVI136 1. Š kiek virinti, aptvilkyti: Nulupsyt tą žievę, apvìrinsyt, paskuo sudžiovinsi, susimalsi, ak ak kokia [gilių] kava buvo! Kv. Kepeninių kilbasų nereik ilgai virti, reik tik apvìrinti Vkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davirinti — ×davìrinti (hibr.) tr.; D.Pošk 1. iki galo išvirti: Dav[ė] nedavìrintų kopūstų LzŽ. 2. daugiau papildomai išvirti: Yra maža, davìrink bulvių dėl šeimynos be verėno J. virinti; antvirinti; apvirinti; atvirinti; davirinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvirinti — nuvìrinti tr. KI4, Š; SD265, R7, MŽ8, Sut, N, LL123 1. K, Š, ŠT3, KŽ kiek apvirinti: Nuvìrinau [mėsą], viską nupyliau, dar pavìrinau Krš. Labai sūri mėsa, reik nuvìryti Lnkv. Pirma reikia nuvìrinti [grikius] ir tada kepti Db. Pūkuotes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvirinti — parvìrinti intr. prk. greitai, paskubomis parvažiuoti: Parvìrinau numie vienu vėju KlvrŽ. virinti; antvirinti; apvirinti; atvirinti; davirinti; įvirinti; išvirinti; nuvirinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”